Terapia zajęciowa

 

Terapia Zajęciowa w Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach obejmuje m.in. zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, kulinarne, czy zajęcie kulturalno - oświatowe.

Zajęcia plastyczne sprawiają przyjemność, wywołują radość i dostarczają wielu przeżyć estetycznych. Odpowiednie warunki, urządzenia, narzędzia, pomoce i materiały wyzwalają aktywność i sprzyjają ujawnieniu indywidualnych predyspozycji wychowanków. W zajęciach plastycznych prowadzonych w Domu stosowane są różne techniki:

·         papieroplastyka – prace z kolorowej bibuły (np. kwiaty, obrazki z kolorowych kulek) i innych papierowych materiałów,

·         makrama – wyroby ze sznurka (Oklejanie butelek i słoików )

·         malowanie na szkle i na folii (różne motywy bożonarodzeniowe, wielkanocne, wiosenne, jesienne i zimowe ozdabiają szyby w całym Domu),

·         prace z naturalnych materiałów (np. obrazki i wazony z różnych nasion, ziaren i muszelek

Zajęcia muzyczne i rytmiczne kształcą wrażliwość estetyczną podopiecznych wzbudzają w nich zamiłowanie do muzyki, śpiewu, ruchu przy muzyce. Podopieczne Domu niejednokrotnie już prezentowały swoje umiejętności na przeglądach twórczości artystycznej zdobywając nagrody.

Istotną rolę przypisują także zajęciom teatralnym. Działalność skupiona wokół zajęć teatralnych kształci wyobraźnię, rozwija mowę, pobudza twórczą aktywność, wzbogaca sferę przeżyć, pomaga w kształtowaniu podstawowych nawyków społecznego współżycia. Jest jedną z form wszechstronnego aktywizowania podopiecznych.

Równolegle z wyżej przedstawionymi metodami terapii prowadzona jest ergoterapia czyli terapia pracą. Pomaga ona mieszkańcom Domu w osiągnięciu jak największej samodzielności życiowej. Praca jest podstawowym prawem każdego człowieka, z którego nie może być wyłączony żaden niepełnosprawny umysłowo. Praca nie jest terapią samą w sobie ale pewnego rodzaju środkiem, przy użyciu którego rozwijamy i trenujemy określone cechy i zachowania mieszkańców.

W Domu pomocy Społecznej w Bobolicach prowadzone są także zajęcia z zakresu kulinoterapii. Celem terapii jest nauczanie samodzielnego przygotowania posiłków, nauka kultury podania posiłku i konsumpcji. Polega na robieniu sałatek, kanapek, smażenie gofrów , robienie deserów, dań obiadowych i pieczeniu ciasteczek.