Nasz Dom

 

Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach przeznaczony jest dla dziewcząt i kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Prowadzą go siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki). Istnieje od 1958 r. Placówka otoczona jest malowniczym krajobrazem jezior i lasów Pojezierza Pomorskiego.

Obecnie Dom świadczy usługi bytowe dla 65 pensjonariuszek na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkanek. Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa podopiecznych oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Dom posiada dobrze wyposażone, dostosowane do potrzeb mieszkanek i wymaganych standardów pomieszczenia mieszkalne i ogólnodostępne. W zależności od stopnia sprawności dziewczęta mieszkają w pokojach dwu-, trzy- lub czteroosobowych. Wszystkie pomieszczenia są starannie urządzone. Wyposażenie i umeblowanie w większości pomieszczeń jest nowe. Pokoje mieszkalne starano się urządzić tak, aby stworzyć podopiecznym domowe warunki. Uzupełnieniem posiadanych pomieszczeń, a zarazem doskonałym rozwiązaniem korzystania ze świeżego powietrza jest ogród wokół budynku. Budynek wyposażony jest w windę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w pochylnie, w pochyłą platformę dla wózków inwalidzkich. Cały budynek jak i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych.