Zajęcia polisensoryczne

 

Zajęcia te odbywają się w Sali Doświadczania Świata. Jest to miejsce wyposażone w różnorodne urządzenia do terapii sensorycznej. Zajęcia w sali dają osobom z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, sensoryczną i ruchową możliwość wspólnej zabawy, terapii i edukacji - czyli badania i doświadczania świata za pomocą wszystkich zmysłów.

Sala Doświadczania Świata wyposażona w podgrzewane łóżko wodne, kolumnę wodną, kabinę lustrzaną z światłowodami, sakwy, matę podłogową podświetlaną, tunel świetlny, planszę świetlno – akustyczną, projektor, kolumnę akustyczną, źródełko wodne, zestawy do aromaterapii, magnetofon, maty o różnych fakturach oraz dzwonki wietrzne. W zależności od indywidualnych potrzeb zajęcia w tej Sali służą realizacji różnych celów terapeutycznych: zmniejszanie napięcia, agresji, lęku;  wywołanie poczucia bezpieczeństwa, zadowolenia, relaksu; rozwój emocjonalno-społeczny - pobudzanie do nawiązywania kontaktów z otoczeniem, podejmowanie prób komunikacji; wyrażanie nastroju zadowolenia i zaciekawienia; poprawa i wydłużenie czasu koncentracji uwagi; rozwój zainteresowań i procesów poznawczych.

Sala Doświadczania Świata ze swoją specyficzną atmosferą wytwarzaną za pomocą odpowiedniej muzyki, gry świateł, zapachów, kolorów otwiera  drzwi do "innego świata" pełnego doznań wzrokowych, słuchowych, dotykowych i zapachowych. Ten świat, który osoby niepełnosprawne doświadczają we własnym tempie i według indywidualnych preferencji, wywołuje  przyjemne emocje i przyczynia się do lepszego funkcjonowania. A  to sprawia, że mieszkanki Domu lubią przebywać w  Sali Doświadczania Świata.