Zajęcia komputerowe

 

 W dzisiejszych czasach bogate możliwości komputerów zaowocowały wdrożeniem ich w system edukacji, kształcenie dzieci i młodzieży, w tym także dzieci z niepełnosprawnością. Komputer z odpowiednim programem edukacyjnym przynosi duże postępy w nauce, terapii pedagogicznej, rewalidacji, a także logopedii.

Od niedawna również mieszkanki Naszego domu mają możliwość korzystania z tej formy zajęć terapeutycznych.

Celem zajęć jest przede wszystkim usprawnianie zaburzonych funkcji wzrokowych, słuchowych, obniżenie napięcia mięśniowego, poprawa koordynacji wzrokowo - ruchowej i spostrzegawczości, wydłużenie czasu koncentracji, aktywizowanie w celu wywołania pozytywnej motywacji do nauki przez uatrakcyjnienie procesu terapeutyczno – dydaktycznego, rozwijanie umiejętności intelektualnych, stymulowanie rozwoju osobowościowego, oraz poznanie podstaw obsługi komputera.

Komputer jest wspaniałym, choć jeszcze niedocenionym narzędziem rewalidacji. Ogromną wartością zajęć komputerowych prowadzonych w Naszym domu jest zastosowanie programów multimedialnych wymuszających działanie wszystkich analizatorów i przemycających do umysłu dziecka treści poznawcze. Stosujemy programy m.in. Sokrates, Mapeciątka poznają świat, Akademia umysłu, Królik Bystrzak, Młody Einstein, Sebran, Kubusiowe przedszkole i inne.

Programy wykorzystywane na zajęciach działają na dzieci uspokajająco, przynoszą wiele radości, satysfakcji, zadowolenia. Każdy wykonany samodzielnie ruch myszką, prawidłowo wykonane polecenie, zadanie wywołuje uśmiech na twarzy dzieci – a to przecież jest NAJWAŻNIEJSZE.