Życie religijne

 

Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach są wyznania rzymsko-katolickiego. Posługi religijne świadczone są przez księży z parafii pw. Wniebowzięcia N. M. P. w Bobolicach. Msze św. są odprawiane w kaplicy na terenie Domu trzy razy w tygodniu oraz w święta kościelne. Ponadto mieszkanki spotykają się w kaplicy na różnych nabożeństwach np. Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, różaniec. Czasami część sprawniejszych dziewcząt uczestniczy z opiekunkami we Mszy św. w kościele parafialnym. Z mieszkankami leżącymi ksiądz spotyka się w ich pokojach.

Dziewczęta mają możliwość korzystania na terenie domu z posługi sakramentalnej (sakrament chrztu, sakrament pojednania, Komunii św., namaszczenia chorych). W Domu organizowana jest także kolęda. Z okazji Świąt w ramach terapii zajęciowej przygotowywane są okolicznościowe dekoracje na terenie Domu, jak i w pokojach mieszkanek. Dziewczęta robią kartki świąteczne, które wysyłają do rodzin i zaprzyjaźnionych osób. Corocznie mieszkanki przygotowują również przedstawienie Bożonarodzeniowe (jasełka). Cała oprawa świąteczna nawiązują do polskich tradycji.

Życie religijne jest niezmiernie ważne dla naszych mieszkanek. Mają one świadomość – mniejszą lub większą, lub dla nas nie do określenia – że jest Bóg, który troszczy się o każdego i który z każdym chce się spotkać.